DKP - Zahajovací koncert 183. sezóny

14.09.2017 | 19:30

Karlovy Vary, Grandhotel Pup

Marek Pavelec – housle
Jan Kučera – dirigent
Karlovarský symfonický orchestr

Mapa

O koncertu

První skladbou, kterou KSO uvede 183. koncertní sezónu a festival Dvořákův karlovarský podzim, bude Koncert pro housle a orchestr a moll Antonína Dvořáka (1841 – 1904). Jako sólista se představí karlovarský rodák, houslista Marek Pavelec, patřící k nejvýraznějším talentům své generace. Tento koncert patří k nejoblíbenějším a nejčastěji uváděným autorovým dílům a také neodmyslitelně k základním dílům světového houslového repertoáru. V houslovém partu využil skladatel v maximální možné míře možností zpěvného výrazu nástroje.

PROGRAM:

Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53

Symfonické básně podle Kytice Karla Jaromíra Erbena

Vodník op. 107

Polednice op. 108

Holoubek op. 110