KSO - Antonín Dvořák - Rusalka

22.09.2017 | 19:30

Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo

ereza Hořejšová – Rusalka
Petra Vondrová – Ježibaba
Juraj Nociar – Princ
Jan Hnyk – Vodník
František Drs – dirigent

Mapa

O koncertu

Opera Rusalka je považována za nejlepší operu Antonína Dvořáka (1841 – 1904), podle mnohých názorů se jedná dokonce o skladatelovo vrcholné dílo vůbec. Ačkoli slova „vrcholné dílo“ lze stejně dobře vztáhnout na celou řadu dalších Dvořákových skladeb, je nepochybné, že Rusalka zaujímá v kontextu celého skladatelova uměleckého odkazu zcela mimořádné postavení a je výtvorem svrchovaného mistrovství. Rusalku komponoval Dvořák v závěrečném životním období, ve kterém se zaměřil téměř výhradně na pohádkové a mytické náměty - symfonické básně podle Erbenovy Kytice, opery Čert a Káča, Rusalka a Armida.

PROGRAM:

ANTONÍN DVOŘÁK: Rusalka (výběr árii a scén)