MHF Lípa Musica - Domine Jesu Christe

08.10.2017 | 17:00

Konojedy, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gabriela Eibenová – soprán
Lenka Torgersen – housle
Richard Šeda – cink
Jan Čižmář – teorba
Ensemble Inégal
Adam Viktora – varhany, um. vedoucí

Mapa

O koncertu

V rámci MHF Lípa Musica vystoupí Gabriela Eibenová, Lenka Torgersen, Richard Šeda, Jan Čižmář, Ensemble Inégal, Adam Viktor.

PROGRAM:
Samuel Capricornus: Salve mi Jesu misericordiae
Heinrich Ignaz Biber: Růžencová sonáta I.
Alberik Mazák: Sub tuum praesidium, Nobilissime Jesu
Giovanni Paolo Cima: Sonata per Cornetto
Anonym - Heinrich Ignaz Biber In sole posuisti
Heinrich Ignaz Biber: Passacaglia
Samuel Capricornus: Domine Jesu Christe
Heinrich Ignaz Biber: Sonata representativa
Samuel Capricornus: Sanctus & Benedictus