MHF Dvořákova Praha - Goldbergovské variace

18.09.2017 | 18:00

Praha, Anežský klášter

Pavel Steidl - kytara
Dalibor Karvay - housle
Radek Baborák - lesní roh, dirigent
Bence Bogányi - fagot

Mapa

O koncertu

Bachovo mistrovské dílo v nové optice – tak by bylo možno stručně charakterizovat program koncertu v atraktivním prostředí Anežského kláštera. Jedno z nejproslulejších hudebních děl barokní éry, Bachovy Goldbergovské variace, zde premiérově zazní v pozoruhodné instrumentální úpravě pro kytaru, housle, lesní roh a klavír skladatele Tomáše Illeho.

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach:
Goldbergovské variace, upravil Tomáš Ille